plinske inštalacije

direktni klic z mobilca




vgrajen plinomer DN20 in DN25




Vailant v mansardi

Plin je kot energent še vedno aktualen




Podjetje Inštalacije Javornik je bilo v osrednjeslovenski regiji med prvimi zasebniki, pooblaščenimi in atestiranimi za vgradnjo plinskih inštalacij.

 V Ljubljani in okolici izvajamo inštalacije za podjetje Energetika Ljubljana (plinarna), Gorenjski regiji Petrol in Adria plin, ter ostale. 

Izvajamo tudi vgradnjo plinskih inštalacij in trošil na butan, pri katerem naročnik najame plinohram in podpiše pogodbo s ponudnikom plina. Po želji naročnika plinohram vkopljemo, ali pa pripravimo betonski podstavek za nadzemno postavitev.

 Inštalacije v objektih izvajamo z jeklenimi ali bakrenimi cevmi. Poskrbimo za projekt plinske inštalacije ter vso dokumentacijo (plinarna, energetski servis...).